4.7
Your Rating
Rating
Dad Asked Me to Choose One of Ten Goddesses to Marry Average 4.7 / 5 out of 3
Rank
N/A, it has 1.1K monthly views
Alternative
老爸让我从十个女神中选一个结婚 / Lao Ba Rang Wo Cong Shi Ge Nvshen Zhongxuan Yige Jiehun / Lǎo Bà Ràng Wǒ Cóng Shí Gè Nǚshén Zhòngxuǎn Yīgè Jiéhūn
Author(s)
Artist(s)
Genre(s)
Type
Manhua
Tag(s)